Afdrukken
Categorie: Bestuursnieuws
Hits: 444

De penningmeester van de Sittardse Bowling Vereniging verzoekt iedereen tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

Tijdens de ALV, d.d. 18 mei jl. zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld.
De NBF-bijdrage is met € 5,00 per persoon per jaar verhoogd. De bijdrage aan de SBV is gelijk gebleven!

 Lidmaatschap Bedrag
 Jeugd t/m 17 jaar 30,50
 Jeugd 18 t/m 21 jaar en 65+ 41,00 
 Senioren 22 t/m 64 47,00
 G-Bowlen * 15,00
 Dubbellid Jeugd 20,00
 Dubbellid Senioren 26,50
 Inschrijfgeld nieuw lid 5,00
 Inschrijfgeld terugkerend lid 2,50

* Indien een G-Bowler wilt deelnemen aan de SBV huisleague of NBF evenementen die niet speciaal voor G-Bowlers zijn, is een standaard lidmaatschap vereist.

Het bestuur van de SBV verzoekt de contributie over te maken vóór 1 augustus 2019 onder vermelding van naam en lidnummer op rekening:
Rabobank Sittard 147628857, IBAN nummer NL84 RABO 0147 6288 57

Tevens bestaat de mogelijkheid tot contante betaling tijdens de feestavond/prijsuitreiking op 25 mei a.s. bij de penningmeester Maurice Michiels.